2012_Årsrapport

2012_Årsrapport

Kort sammendrag Tilførselsberegninger for 2011 viste større vannføring i elvene som medførte økte tilførsler av nitrogen og fosfor til sjøområdene....

2008_Årsrapport

2008_Årsrapport

Kort sammendrag Rapporten omhandler resultatene fra 2008. Bortsett fra avgrensede lokale områder så er det Grenlandsfjordene, Drammensfjorden og Iddefjorden som...