2020_Årsrapport

2020_Årsrapport

Sammendrag Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største...

2019_Årsrapport

2019_Årsrapport

Sammendrag Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2019. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2018. Jordbruk er største...

2013_Årsrapport

2013_Årsrapport

Kort sammendrag Innenfor overvåkingen av Ytre Oslofjord ble det i 2013 gjennomført undersøkelser i vannmasser, på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment...

2012_Årsrapport

2012_Årsrapport

Kort sammendrag Tilførselsberegninger for 2011 viste større vannføring i elvene som medførte økte tilførsler av nitrogen og fosfor til sjøområdene....

  • 1
  • 2