2004_Gruntvann

2004_Gruntvann

Kort sammendrag Denne rapporten omhandler gruntvannsundersøkelsen gjennomført med kvantitativ rammeregistrering på to nivå i fjæra på 8 lokaliteter samt registrering...

2003_Bløtbunnsfauna

2003_Bløtbunnsfauna

Kort sammendrag Denne rapporten presenterer Resultatene fra undersøkelsen av bløtbunnsfauna gjennomført i 2003. Sedimentprøver fra 3 stasjoner i Ytre Oslofjord, for...

2002_Gruntvannssamfunn

2002_Gruntvannssamfunn

Kort sammendrag Denne rapporten omhandler gruntvannssamfunn. Gruntvannsundersøkelsen er gjennomført med kvantitativ rammeregistrering på to nivå i fjæra på 25 lokaliteter...

2002_Vannkvalitet

2002_Vannkvalitet

Kort sammendrag Denne rapporten omhandler vannkvalitetsdata for 2002. Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland...

2001_Gruntvann

2001_Gruntvann

Kort sammendrag Det er gjennomført en gruntvannsundersøkelse som inkluderer en rutenettanalyse og en transektanalyse av utbredelse av flora og fauna...