2003_Bløtbunnsfauna

2003_Bløtbunnsfauna

Kort sammendrag

Denne rapporten presenterer Resultatene fra undersøkelsen av bløtbunnsfauna gjennomført i 2003. Sedimentprøver fra 3 stasjoner i Ytre Oslofjord, for analyse av fauna, ble undersøkt i 2003. Til sammen ble det funnet 90 arter og 2460 individer på de 3 stasjonene. Børstemark dominerte faunaen. Multivariate analyser viser at dyp spiller en stor rolle for forskjellen i fauna mellom stasjonene. Bunnfaunasamfunnet på 2 av de undersøkte stasjonene kan betegnes som normal fjordfauna som ikke er markert påvirket.

Last ned rapporten her: 2004_delrapport_blotbunnsfauna2003