2004_Bløtbunnsfauna

2004_Bløtbunnsfauna

Kort sammendrag

Til sammen ble det det funnet 122 arter og 3129 individer på 4 undersøkte stasjoner. Diversitetsindeksen (H’) tilsvarte SFTs (97:03) tilstandsklasse I ”meget god” på stasjon H1 (Rauå) og LØ1 (Langøya) og tilsvarende tilstandsklasse III ”mindre god” på stasjon OF1 og R5.

Stasjon R5 er betydelig organisk belastet, men det har skjedd en bedring i bunnfaunasamfunnet siden 2003, hvor bunnfaunaen var svært fattig. Tilstanden på denne stasjonen varierer imidlertid mye mellom årene og bør følges ytterligere opp.

Last ned rapporten her: 2005_delrapport_blotbunnsfauna-2004