2002_Gruntvannssamfunn

2002_Gruntvannssamfunn

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler gruntvannssamfunn. Gruntvannsundersøkelsen er gjennomført med kvantitativ rammeregistrering på to nivå i fjæra på 25 lokaliteter i Ytre Oslofjord. Undersøkelsen i 2002 har vist noe forhøyet andel av grønnalger i indre deler av fjordarmer, som angir en svak overgjødsling, samt i indre del av Ytre Oslofjord. Lokalt i enkelte områder var det klar dominans av grønnalger i fjæra.

Last ned rapporten her: 2003_delrapport_gruntvannsrapport2002