2003_Gruntvannssamfunn

2003_Gruntvannssamfunn

Kort sammendrag

Fagråd for Ytre Oslofjord og Statens forurensningstilsyn har sammen engasjert Det Norske Veritas til å utføre en samordnet overvåking av eutrofitilstanden i Ytre Oslofjord for år 2003. Programmet er planlagt videreført i første omgang til år 2005. Området som er inkludert i undersøkelsene er avgrenset av Drøbaksundet i nord, linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden.

Denne rapporten omhandler gruntvannssamfunn. Gruntvannsundersøkelsen er gjennomført med kvantitativ rammeregistrering på to nivå i fjæra på 25 lokaliteter i Ytre Oslofjord.

Last ned rapporten her: 2004_delrapport_gruntvannssamfunn2003