2008_Bentosundersøkelser

2008_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Det er i 2008 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med grabbprøver (bløtbunnsfauna) og SPI kamera i Ytre Oslofjord. Generelt var bunnforholdene på bløtbunn i de åpne delene av fjorden gode. På den dype stasjonen ytterst i fjorden (OF-1) var dog tilstanden litt dårligere enn i øvrige deler av fjorden.

Dårligere forhold ble observert i de dypere delene av Frierfjorden, ved Tønsberg, i Drammensfjorden, i de grunnere delene av Krokstadleira, i lokale dypbassenger sør for Fredrikstad og i Iddefjorden. Totalt ble det observert 9390 individer av bløtbunnsfauna fordelt på182 arter (taxa).

Last ned rapporten her: 2009_fagrapport_bentosundersokelser2008