2007_Miljøgiftsituasjonen i Ytre Oslofjord

2007_Miljøgiftsituasjonen i Ytre Oslofjord

Kort sammendrag

På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder.

I rapporten presenteres referansene alfabetisk etter førsteforfatter og kronologisk i henhold til utgivelsesår. Det gis også en oversikt over hvilke fjordavsnitt i ytre Oslofjord som omtales innen hver referanse samt at referansene fra hvert fjordavsnitt presenteres separat. I alt ga datafangsten 215 relevante referanser. Antall registrerte referanser innen hvert fjordavsnitt var for: Grenlandsfjordene inklusiv Langesundsbukta 84, Hvalerområdet inklusiv Ringdalsfjorden og Iddefjorden 66, Området fra Horten til Færder 44, Tønsbergfjorden 38, Breidangen 37, Drøbak-Filtvedt 35, Holmestrandsfjorden/Sandebukta 26, Drammensfjorden 23, Sandefjordsfjorden 21, Larviksfjorden inklusiv Viksfjorden 9, Mossesundet 4 og Horten 3. I rapporten gis det også en oversikt over kostholdsrestriksjoner som gjelder innenfor det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet.

Last ned rapporten her: 2007_miljogiftsituasjonen-i-ytre-oslofjord