2019_Bentosundersøkelser

2019_Bentosundersøkelser

Sammendrag
Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2019 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn, hvor rammeundersøkelser ble gjennomført på 4 stasjoner og fjæresoneundersøkelser på 14 stasjoner. Nedre voksegrense ble undersøkt for utvalgte makroalger på 8 stasjoner. Beregning av nedre voksegrenseindeksen ga «god» økologisk tilstand på 1 stasjon, «moderat» økologisk tilstand på 6 stasjoner og «dårlig» økologisk tilstand på 1 stasjon. Det ble registrert totalt 48 taxa ved rammeundersøkelsene og 78 taxa ved fjæresoneundersøkelsene.
Last ned rapporten her: 2019_Fagrapport_Bentosundersøkelser