2017_Bentosundersøkelser

2017_Bentosundersøkelser

Sammendrag

Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med mht. eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2017 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (kvantitative rammeundersøkelser) på 15 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 8 stasjoner. Den beregnede indeksen for nedre voksegrense– MSMDI (Multi Species Macroalgae Depth Index), som belyser nedre voksegrense for opptil 9 utvalgte algearter, ga «god» økologisk tilstand på 2 stasjoner og «moderat» tilstand på 6 stasjoner. I 2017 ble det observert stillehavsøster på 10 stasjoner. Første gangen denne arten ble registrert var i 2014, da på 6 stasjoner.

Last ned rapporten her: https://www.ytre-oslofjord.no/wp-content/uploads/2018/08/2017_Bentosundersøkelser-i-2017.pdf